Verstuivers in de nok van de hal gemonteerd onder de dakluiken in een composteerloods. Om te ontgeuren wordt een productmengsel water: Ecodor EC250 verneveld.Ecodor Hogedruk vernevelsysteem met hogedruk

verstuivers gemonteerd boven slib opvangbak.
Ontgeuringsproduct Ecodor EC250 wordt verneveld om de gedurende het

laden en lossen van het slib in de slibbak de vrijkomende geuren te neutraliseren.

Ecodor ontgeuringsinstallatie nabij afvalverwerkingsbedrijf.

Ecodor ontgeuringsinstallatie nabij GFT verwerkingsbedrijf.

Ecodor ontgeuringsinstallatie nabij opslag afvalwaterzuiveringsslib.

Ecodor ontgeuringsinstallatie nabij buffertank waterzuivering.

Ecodor ontgeuringsinstallatie nabij afvalverwerker, verstuivers boven lopende band.

Ecodor test ontgeuringsinstallatie.

Ecodor ontgeuringsinstallatie nabij waterzuivering afvalverwerker.

Ecodor ontgeuringsinstallatie in loods afvalverwerker boven overheaddeur.

Voor informatie:

010 - 248 11 22