klik hier om te vergrotenNabij de vorm- en halfautomaat, de plaatsen waar de gietvormen van zand worden afgeklopt, komen metaline- en fenolgeuren vrij. Daar deze fabriek in een woonwijk is gesitueerd waren er veel klachten van omwonenden. Nabij beide automaten zijn twee identieke Ecodor gecertificeerde geurmetingen gemiddeld met 97% wordt geneutraliseerd.

klik hier om te vergrotenNabij de op- en overslag van vervuilde grond vindt tijdens het afgraven van deze grond emissie van geur naar de omgeving plaats. Daar de opslag van deze grond niet op één vaste plaats is, wordt hier gebruik gemaakt van een mobiele 20' ontgeuringsunit. In een zeecontainer is een watervoorraad aanwezig om gedurende circa 60 uur te kunnen ontgeuren. Middels de op het dak van de container gemonteerde mistventilatoren, welke een productmengsel Ecodor/water vernevelen, wordt de geur die vrijkomt geneutraliseerd. Tevens is de mobiele unit voorzien van een aggregaat welke voor de stroomvoorziening zorgdraagt.

klik hier om te vergrotenTijdens de bouw van een spoortunnel wordt de vrijkomende grond via een lopende band afgevoerd naar buiten.
Uit de af te voeren grond komen hoge concentraties ammoniak vrij (waarden van circa 45 ppm).
Door plaatsing van twee stuks mistventilatoren, onder de afdekking van deze transportband, welke product Ecodor EC250 vernevelen, wordt het gehalte aan ammoniak gereduceerd tot waarden van 10-15 ppm.Klik hier om te vergrotenIn een parkeergarage gelegen in een grote badplaats is veel last van 'wildplassen'. Ter bestrijding van indringende urinegeuren in deze parkeergarage werd een Ecodor ontgeurings-installatie geplaatst.
Gedurende een aantal minuten per uur wordt Ecodor enzymenproduct UF2000 in 17 stuks garageboxen verneveld.
klik hier om te vergrotenNabij de op- en overslag van vervuilde grond vindt tijdens het afgraven van deze grond emissie van geur naar de omgeving plaats. Daar de opslag van deze grond niet op één vaste plaats is, wordt hier gebruik gemaakt van een mobiele 20' ontgeuringsunit. Middels de op het dak van de container twee stuks gemonteerde mistventilatoren, welke een productmengsel Ecodor/water vernevelen, wordt de geur die vrijkomt geneutraliseerd.


Klik hier om te vergrotenIn een fabriek waar kippenmest wordt verwerkt gaat de proceslucht allereerst door een natwasser, welke op het dak is gemonteerd, om hoge concentraties aan ammoniak te reduceren.
De restgeuren wordt middels twaalf stuks perslucht-geassisteerde verstuivers welke in de afgasleiding van de natwasser zijn gemonteerd, geneutraliseerd.Klik hier om te vergrotenNabij de op- en overslag van vervuilde grond vindt tijdens het afgraven van deze grond emissie van geur naar de omgeving plaats.
Daar de opslag van deze grond niet op één vaste plaats is, wordt hier gebruik gemaakt van een mobiele 10 ft ontgeuringsunit. Middels de op het dak van de container twee stuks gemonteerde mistventilatoren, welke een productmengsel Ecodor EC250/water vernevelen, wordt de geur welke vrijkomt geneutraliseerd.


Voor informatie:

010 - 248 11 22